Fotostavby.sk

Twin City - Juh

02.12.2016   


Twin City - Juh
Južná časť projektu prebieha v niekoľkých etapách. Súčasťou Twin City Juh sú 7-podlažné administratívne budovy na Mlynských nivách a uliciach Továrenská a Chalupkova. V ďalšej etape sa realizuje výšková budova Twin City Tower na križovatke Mlynské nivy - Karadžičova a neskôr sa počíta s ďalšou etapou na križovatke Mlynské nivy - Košická.
O projekte | Mapa | Vizualizácia (zdroj)
02.12.2016 - Twin City Tower
02.12.2016 - Twin City Tower
02.12.2016 - Twin City Tower
02.12.2016 - Twin City Tower

02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III
02.10.2015 - Twin City Juh I-II-III

29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.08.2015 - Twin City Juh I-II-III

31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III
31.05.2015 - Twin City Juh I-II-III

29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III
29.03.2015 - Twin City Juh I-II-III

01.03.2015 - Twin City Juh I-II
01.03.2015 - Twin City Juh I-II
01.03.2015 - Twin City Juh I-II
01.03.2015 - Twin City Juh I-II
01.03.2015 - Twin City Juh I-II

01.02.2015 - Twin City Juh I-II
01.02.2015 - Twin City Juh I-II
01.02.2015 - Twin City Juh I-II
01.02.2015 - Twin City Juh I-II
01.02.2015 - Twin City Juh I-II

06.01.2015 - Twin City Juh I-II
06.01.2015 - Twin City Juh I-II
06.01.2015 - Twin City Juh I-II
06.01.2015 - Twin City Juh I-II
06.01.2015 - Twin City Juh I-II

13.12.2014 - Twin City Juh I-II
13.12.2014 - Twin City Juh I-II
13.12.2014 - Twin City Juh I-II
13.12.2014 - Twin City Juh I-II

11.10.2014 - Twin City Juh I-II
11.10.2014 - Twin City Juh I-II
11.10.2014 - Twin City Juh I-II
11.10.2014 - Twin City Juh I-II

20.09.2014 - Twin City Juh I-II
20.09.2014 - Twin City Juh I-II
20.09.2014 - Twin City Juh I-II
20.09.2014 - Twin City Juh I-II

08.07.2014 - Twin City Juh I-II
08.07.2014 - Twin City Juh I-II
08.07.2014 - Twin City Juh I-II

08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou
08.10.2013 - Twin City Juh - Pred výstavbou

  fowner
  pivovarci@gmail.com
Ak sa Vám stránka páči, môžete prispieť na jej chod:
Použitie fotografií bez vedomia autora je zakázané.