Fotostavby.sk

Zuckermandel

29.12.2016   


Zuckermandel
Zuckermandel bude polyfunkčný projekt viacerých budov priamo pod hradným kopcom. Názov je odvodený od rovnomennej štvrte, ktorá bola súčasťou pôvodnej zástavby v podhradí. Projekt sa bude rozprestierať od zvyšných budov Zuckermandlu až po tri obytné vežiaky pri vchode do električkového tunela.
O projekte | Mapa | Vizualizácia (zdroj)
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel
29.12.2016 - Zuckermandel

28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel
28.11.2015 - Zuckermandel

22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel
22.08.2015 - Zuckermandel

31.05.2015 - Zuckermandel
31.05.2015 - Zuckermandel
31.05.2015 - Zuckermandel
31.05.2015 - Zuckermandel
31.05.2015 - Zuckermandel
31.05.2015 - Zuckermandel

03.04.2015 - Zuckermandel
03.04.2015 - Zuckermandel
03.04.2015 - Zuckermandel
03.04.2015 - Zuckermandel
03.04.2015 - Zuckermandel

20.12.2014 - Zuckermandel
20.12.2014 - Zuckermandel
20.12.2014 - Zuckermandel
20.12.2014 - Zuckermandel
20.12.2014 - Zuckermandel

20.09.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
20.09.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
20.09.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
20.09.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou

08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou
08.03.2014 - Zuckermandel - Pred výstavbou

  fowner
  pivovarci@gmail.com
Ak sa Vám stránka páči, môžete prispieť na jej chod:
Použitie fotografií bez vedomia autora je zakázané.