Fotostavby.sk

Petržalská radiála, I. etapa (Starý most)

15.12.2015   


Petržalská radiála, I. etapa (Starý most)
Prvá etapa výstavby električkovej radiály v Petržalke. Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu Štúrovej ulice, Šafárikovho námestia a Starého mosta. Trať ďalej pokračuje po novej estakáde, ktorá nahradí val pri zbúranom štadióne Artmedia, potom ponad Einsteinovu a úrovňovo križuje Bosákovu ulicu, kde končí bez obratiska pri predajni TPD. Ukončenie etapy je plánované na rok 2015.
O projekte | Mapa | Vizualizácia (zdroj)
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka
15.12.2015 - Šafárikovo nám./Petržalka

28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka
28.11.2015 - Štúrova/Starý most/Petržalka

24.10.2015 - Starý most
24.10.2015 - Starý most
24.10.2015 - Starý most
24.10.2015 - Starý most

23.10.2015 - Starý most/Štúrova
23.10.2015 - Starý most/Štúrova
23.10.2015 - Starý most/Štúrova
23.10.2015 - Starý most/Štúrova
23.10.2015 - Starý most/Štúrova

02.10.2015 - Štúrova
02.10.2015 - Štúrova
02.10.2015 - Štúrova
02.10.2015 - Štúrova
02.10.2015 - Štúrova

29.08.2015 - Starý most
29.08.2015 - Starý most
29.08.2015 - Starý most
29.08.2015 - Starý most
29.08.2015 - Starý most

17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most
17.07.2015 - Petržalka/Starý most

31.05.2015 - Starý most/Štúrova
31.05.2015 - Starý most/Štúrova
31.05.2015 - Starý most/Štúrova
31.05.2015 - Starý most/Štúrova
31.05.2015 - Starý most/Štúrova
31.05.2015 - Starý most/Štúrova

15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka
15.04.2015 - Starý most/Estakáda/Petržalka

06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka
06.01.2015 - Štúrova/Estakáda/Petržalka

11.10.2014 - Starý most - Piliere
11.10.2014 - Starý most - Piliere
11.10.2014 - Starý most - Piliere
11.10.2014 - Starý most - Piliere
11.10.2014 - Starý most - Piliere
11.10.2014 - Starý most - Piliere

15.07.2014 - Vajanského
15.07.2014 - Vajanského
15.07.2014 - Vajanského
15.07.2014 - Vajanského

14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka
14.06.2014 - Starý most/Estakáda/Petržalka

05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda
05.04.2014 - Štúrova/Starý most/Estakáda

30.03.2014 - Vajanského/Starý most
30.03.2014 - Vajanského/Starý most
30.03.2014 - Vajanského/Starý most
30.03.2014 - Vajanského/Starý most

08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana
08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana
08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana
08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana
08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana
08.03.2014 - Estakáda/Petržalka strana

27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most
27.02.2014 - Štúrova/Starý most

07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most
07.02.2014 - Štúrova/Starý most

25.01.2014 - Estakáda
25.01.2014 - Estakáda
25.01.2014 - Estakáda

19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou
19.01.2014 - Štúrova/Šafárikovo nám. - Pred výstavbou

21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most
21.12.2013 - Starý most

18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou
18.10.2013 - Petržalská radiála, I. etapa - Pred výstavbou

  fowner
  pivovarci@gmail.com
Ak sa Vám stránka páči, môžete prispieť na jej chod:
Použitie fotografií bez vedomia autora je zakázané.