Fotostavby.sk

Domino

01.04.2014   


Domino
Bytový súbor Domino je umiestnený na Jasovskej ulici, na južnom konci Petržalky. Projekt mal pozostávať z troch obytných domov A,B,C a v každom z nich malo byť 30 bytov. Výstavba mala prebiehať od konca roku 2013 v troch etapách s ukončením v polovici 2015. Nesprávnym umiestnením celej stavby porušili záväznú podmienku právoplatného stavebného povolenia a výstavba je momentálne pozastavená.
O projekte | Mapa | Vizualizácia (zdroj)
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba
02.04.2014 - Domino - Pozastavená výstavba

09.10.2013 - Domino
09.10.2013 - Domino
09.10.2013 - Domino
09.10.2013 - Domino
09.10.2013 - Domino
09.10.2013 - Domino

17.04.2013 - Domino - Pred výstavbou
17.04.2013 - Domino - Pred výstavbou
17.04.2013 - Domino - Pred výstavbou
17.04.2013 - Domino - Pred výstavbou

  fowner
  pivovarci@gmail.com
Ak sa Vám stránka páči, môžete prispieť na jej chod:
Použitie fotografií bez vedomia autora je zakázané.